Nekhernia behandeling

De behandeling van een nekhernia is afhankelijk van de ernst van de klachten. Door het toepassen van een gerichte behandeling, verdwijnt de nekhernia doorgaans binnen zes maanden. Het herstel ervan verschilt per persoon. De ene persoon is er binnen drie weken vanaf, terwijl de ander er een paar maanden mee rondloopt.

Oorzaak wegnemen

De behandeling moet er echt op gericht zijn om de oorzaak weg te nemen en niet alleen de symptomen. Door enkel de pijnklachten aan te pakken, verdwijnt de nekhernia namelijk niet.

Halskraag dragen

De beste behandeling is het dragen van een halskraag in combinatie met rust en oefeningen. Meestal wordt de hernia dan ook eerst behandeld met een halskraag. De effectiviteit hiervan is erg groot. Door deze te dragen krijgt de nek rust en wordt deze niet te veel belast. De halskraag wordt gedragen in combinatie met pijnstillers, fysiotherapie en rust. Het is de bedoeling dat iemand met een nekhernia de halskraag ongeveer drie tot zes weken draagt. Dit hangt natuurlijk weer af van de ernst van de klachten.

Andere behandelmethoden

Naast fysiotherapie en het dragen van een halskraag, bestaan er ook nog andere behandelmethoden. Zo worden TENS, manuele therapie, acupunctuur of een massage ook geregeld toegepast.

TENS-therapie

TENS-therapie staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Hierbij worden de zenuwen in de huid geprikkeld door kleine elektrische stroompjes. Het is een pijnstiller, maar het neemt de oorzaak van de nekhernia niet weg.

Manuele therapie

Manuele therapie is erop gericht om de gewrichtsbewegingen in het lichaam te verbeteren. Deze behandelmethode kan enkel worden toegepast als het verantwoord is om de nekwervels manueel te manipuleren.

Acupunctuur

Bij acupunctuur wordt de verstoorde spierbalans aangepakt. Deze wordt weer in evenwicht gebracht, waardoor de uitstulping weg kan. Om dit probleem te herstellen, wordt veelal acupunctuur op de oorschelp toegepast.

Massage

Een massage zorgt vaak voor verlichting. Er wordt veelal een lichte massage gegeven, zonder te veel druk toe te passen.

Overbelasting

Een nekhernia ontstaat vaak door overbelasting. Het is dan ook belangrijk dat de behandeling ook gericht is op het voorkomen van een volgende nekhernia. Zo kan deze aandoening in het vervolg voorkomen worden door de houding aan te passen.

Werken in een rustig tempo

Voor het herstel van de nekhernia is het gunstiger om op een rustig tempo door te blijven gaan met de dagelijkse werkzaamheden. Zo kan men gewoon naar het werk gaan of kan het werk tijdelijk aangepast worden.

Werkzaamheden aanpassen

In werksituaties is het soms moeilijk om het aannemen van een langdurige zelfde, belastende houding te vermijden. Om toch een betere houding aan te nemen dienen de werkzaamheden aangepast te worden.