Nekhernia operatie

In de meeste gevallen gaan de nekherniaklachten over door middel van rust, pijnstillers en fysiotherapie. Echter, wanneer de klachten na een behandeling nog steeds niet afnemen, dan kan een operatie overwogen worden. Voor de operatie wordt er weer eerst een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Zo wordt er door een MRI-scan of CT-scan vastgesteld op welke plek in de nek de beschadiging of de slijtage zich bevindt.

De operatie

Een operatie wordt meestal uitgevoerd door een neurochirurg. Deze verwijdert de zieke tussenwervelschijf en vult de tussenwervelruimte op met eigen bot van de patiënt, met botcement of met een ‘kooitje’ van kunststof, koolstof of titanium. Het kan ook voorkomen dat er een discusprothese wordt geplaatst. De operatie van een nekhernia gebeurt onder volledige narcose. De patiënt ligt op de rug op de operatietafel. Bij de meeste patiënten vergroeien de boven en ondergelegen wervels weer met elkaar. Soms wordt er tijdens de operatie een metalen plaatje in de wervels vastgeschroefd. Hierdoor kunnen de wervels nog sneller naar elkaar toe groeien.

Risico’s

Net als bij iedere andere operatie, zijn er aan de operatie van de nekhernia enkele risico’s verbonden. Er is echter een geringe kans dat deze optreden. Zo kan er een toename zijn van uitvalsverschijnselen als verlammingen en gevoelsverlies optreden. Dit komt, door een manipulatie van een erg beklemde zenuwwortel tijdens de operatie. Daarnaast kan er een nabloeding in het operatiegebied ontstaan. Soms komt het ook voor dat de operatiewond of de tussenwervelruimte gaat ontsteken.
Klachten die vaker voorkomen zijn pijn bij het slikken, een schorre stem of het gevoel hebben van een “een brok in de keel”. Een heel zeldzame complicatie is een beschadiging van een stembandzenuw met heesheid. Een nog veel zeldzamere en ernstigere complicatie is een beschadiging van de slokdarm of het ruggenmerg.

Na de operatie

Na de operatie is de pijn aan de arm of armen meestal direct verdwenen of afgenomen. De gevoelloosheid in de hand of vingers is vaak iets toegenomen. Dit komt, omdat de pijn weg is. Dit verdwijnt al snel. Ook de verlammingsverschijnselen nemen na een operatie af of verdwijnen helemaal. De nekklachten kunnen ook verdwijnen. Meestal mag een patiënt dezelfde dag of een dag na de operatie al weer naar huis en opstaan.

Nabehandeling

Er bestaat geen gerichte nabehandeling voor de nekhernia. Meestal is een fysiotherapeutische behandeling niet nodig. Vaak is het voldoende om de eerste twee tot drie weken rust te nemen en kalm aan te doen. Hierna kunnen de dagelijkse activiteiten weer langzaamaan worden hervat. Ongeveer zes weken na de operatie vindt er een controle plaats. Er wordt dan bekeken of fysiotherapie nodig is.